Bir Tuhaf Hissin Peşinde

Bir hissin peşine düşebilir mi insan?

Belli belirsiz bir tuhaflığın eşyaya, mekana ve ruhlara yakından dokunarak, sürtünerek, uzun uzun her tarafa dalgalanması…

Mesela varlığının o an uzaklarda, başka yerlerde olması…

Aramak ve bulmak mümkün mü böyle bir hissi?