Ayin

Mabetler, semboller, ilahiler ve ibadet. İnsanoğlunun yüzyıllar öncesinden taşıdığı pratiklerle ulaştığı bir vecd hali.

Ayin iç dünyayla kurulan saf ilişkiyi görmenin bir yolu belki de…